Waarom doet we dit?

Er is veel keuze

Er zijn tegenwoordig heel veel systemen en tools voor urenregistratie op de markt. De geboden functionaliteit en de kwaliteit daarvan verschillen nogal.

Wij leveren een zeer compleet en flexibel systeem…

Wij zijn ervan overtuigd dat ons pakket, WATCH Projectbeheer, het béste urenregistratiesysteem op de markt is. WATCH is in de afgelopen 15 jaar uitgegroeid tot een zeer compleet en tegelijkertijd toch nog flexibel systeem.

…en we zijn ervaren.

We hebben over de jaren uiteraard ook veel ervaring opgedaan met implementatietrajecten bij zeer verschillende organisaties (lees bijvoorbeeld dit interview met a.s.r verzekeringen over de WATCH implementatie).

Soms kwamen bedrijven pas na verschillende omwegen bij WATCH uit. Vaak lag dat aan het vooronderzoek. Daarin was te weinig aandacht voor de eisen waaraan een pakket moest voldoen. Het systeem waar dan aanvankelijk voor was gekozen, bleek achteraf toch niet te volstaan.

Goed geïnformeerde keuzetrajecten zijn in ons voordeel

Hoe beter doordacht uw keuze van een goed urenregistratiesysteem dus is, hoe groter de kans dat uw keuze uiteindelijk op WATCH zal vallen.

Daarom doen we dit!