Eigen wensenlijst genereren

Selecteer per wens of eis in onderstaande lijst welke prioriteit u hieraan toekent.

Must-haves: Dit zijn eisen waaraan de applicatie zeker moet voldoen. Zonder deze functionaliteit is het systeem niet bruikbaar.
Should-haves: De eisen of wensen zijn zeer gewenst. De applicatie is echter wel te gebruiken zonder deze functionaliteit.
Could-haves: De functionaliteit zoals beschreven in deze wens is handig, maar als deze ontbreekt is het geen groot probleem.
Would-haves (of won’t-haves): Deze functionaliteit is op dit moment niet belangrijk maar zou in de toekomst interessant kunnen zijn.

Onder aan de lijst kunt u uw contactgegevens invoeren. Door op de knop “mail de eisen- en wensenlijst” te klikken wordt er voor u een Word- document gemaakt en deze wordt naar het opgegeven e-mailadres verzonden.

Urenregistratie must-have should-have could-have won't-have
Invoeren van totaal aantal uren per projectonderdeel per dag
Invoeren van gewerkte periodes met begin- en eindtijd
Invoeren van gewerkte periodes meten met een timer/stopwatch
Automatisch gewerkte tijd invoeren op basis van het werken aan documenten
Automatisch gewerkte tijd invoeren op basis van de locatie van de medewerker
Selectie van projecten en activiteiten vooraf
Rapportagemogelijkheden must-have should-have could-have won't-have
Projectrapportages op basis van begrote uren en geregistreerde uren
Projectrapportages op basis van uren, kosten en omzet
Projectrapportages op project-, projectonderdeel- en medewerkerniveau
Medewerkerrapportages op basis van begrote uren en geregistreerde uren
Medewerkerrapportages op basis van uren, kosten en omzet
Medewerkerrapportages op medewerker-, project- en projectonderdeelniveau
Declarabiliteit rapportage
Productiviteitsrapportage
Verzuimrapportage
Beschikbaarheid of leeglooprapportage
Mogelijkheden voor maatwerkrapportages
Export mogelijkheden van de gegevens
Kunnen er zelf rapportages worden gedefinieerd?
Validatie must-have should-have could-have won't-have
Registreren en inleveren van uren door medewerker
Validatie van de geschreven uren door de interne projectleider
Valideren van de complete week door de manager van de medewerker
Goedkeuren van uren door de externe projectleider/klant/opdrachtgever
Blokkeren van de gegevens voor verwerking in boekhouding
Weekstaten en validatieoverzichten alleen online of ook te exporteren naar pdf
Autorisatie must-have should-have could-have won't-have
Zelf gebruikersgroepen kunnen definiëren in systeem
Per gebruikersgroep aan kunnen geven welke functionaliteit de leden zien
Projectleider-filter waarbij een projectleider alleen zijn eigen projecten ziet
Manager-filter waarbij een manager alleen zijn eigen medewerkers ziet
Management en beheerders moeten ongefilterd naar de data kunnen kijken
Urenschrijvers mogen alleen hun eigen uren zien
Flexibiliteit must-have should-have could-have won't-have
Eigen velden kunnen gebruiken voor klanten, projecten, medewerkers, etc.
Verschillende datatypes kunnen kiezen voor eigen velden
Eigen velden verplicht in laten vullen of niet
Eigen velden ook kunnen tonen in rapportages
Filteren op de eigen velden in rapportages en beheerschermen
Documenten kunnen koppelen aan klanten, projecten, medewerkers, etc
Voor en na de urenregistratie must-have should-have could-have won't-have
Offertes maken voor een project
Projectplanning maken van een project
Evalueren van projecten (begroot versus gepland versus geschreven)
Evalueren op basis van uren of ook op basis van kosten en omzet.
Facturen maken (fixed price en nacalculatie)
Koppeling met boekhoudpakket
Bestaande koppeling met andere al gebruikte pakketten
API om nieuwe koppelingen te leggen
Niet functionele eisen must-have should-have could-have won't-have
Is maatwerk mogelijk?
Hoe en waar is de hosting van de applicatie geregeld?
Hoe is de beveiliging geregeld?
Wat is het back-upbeleid?
Betreft het een webapplicatie?
Kan de applicatie gebruikt worden met elke webbrowser?
Is er een mobiele versie voor tablets en smartphones?
Hoe is de continuïteit van het ontwikkelen van de applicatie geregeld?
Hoe is de continuïteit van de beschikbaarheid van de applicatie geregeld?
Implementatie en support must-have should-have could-have won't-have
Wat zijn de kosten?
Kunnen bestaande gegevens geconverteerd en geïmporteerd worden?
Hoeveel tijd is er gemoeid met de inrichting van de applicatie?
Zijn trainingen voor bepaalde gebruikersgroepen noodzakelijk?
Hoe is de support geregeld?
Hoe vaak komen er nieuwe versies uit?
uw bedrijfsnaam
uw naam
uw e-mailadres