Automatisch gewerkte tijd invoeren op basis van het werken aan documenten

REINT

Het systeem moet automatisch de gewerkte tijd kunnen invoeren op basis de tijd die er aan bepaalde documenten gewerkt is.