Declarabiliteit rapportage

REINT

Middels een declarabiliteitsrapportage kan zichtbaar gemaakt worden welk percentage uren geschreven is op projecten waarvoor een factuur gestuurd kan worden.