Eigen velden kunnen gebruiken voor klanten, projecten, medewerkers, etc.

REINT

De beheerschermen voor klanten, projecten, medewerkers, etc. kunnen uitgebreid worden met extra velden voor het vastleggen van informatie.