Eigen velden ook kunnen tonen in rapportages

REINT

De gegevens van zelf-gedefinieerde velden kunnen ook ook in rapportages getoond worden.