Evalueren van projecten (begroot versus gepland versus geschreven)

REINT

In de applicatie kan de projectbegroting vergeleken worden met de projectplannen en met de daadwerkelijk geschreven uren om het project te evalueren.