Facturen maken (fixed price en nacalculatie)

REINT

Begrote uren of geregistreerde uren kunnen gebruikt worden voor het maken van facturen (“fixed price” of op basis van nacalculatie).