Goedkeuren van uren door de externe projectleider/klant/opdrachtgever

REINT

Een externe projectleider of opdrachtgever bij de klant kan de geschreven uren goedkeuren voordat deze gefactureerd kunnen worden.