Hoeveel tijd is er gemoeid met de inrichting van de applicatie?

REINT

Hoeveel tijd is er gemoeid met de inrichting van de applicatie? Denk hier aan inrichten van autorisatie, instellen van projectstructuren, inrichten van rapportages, etc.