Invoeren van gewerkte periodes meten met een timer/stopwatch

Bill Dong

Uren moeten geregistreerd kunnen worden door het aan- en uitzetten van een timer of stopwatch.