Medewerkerrapportages op basis van begrote uren en geregistreerde uren

REINT

In medewerkerrapportages kunnen begrote uren en geregistreerde uren met elkaar vergeleken worden.