Medewerkerrapportages op medewerker-, project- en projectonderdeelniveau

REINT

Medewerkerrapportages presenteren gegevens op project-, projectonderdeel- en medewerkerniveau.