Mogelijkheden voor maatwerkrapportages

REINT

De leverancier is bereid om op verzoek specifiek op de klant afgestemde maatwerkrapportages te maken binnen de applicatie.