Productiviteitsrapportage

REINT

Middels een productiviteitsrapportage kan zichtbaar gemaakt worden welk percentage uren geschreven is op activiteiten die als productief worden aangemerkt.