Projectrapportages op basis van begrote uren en geregistreerde uren

Bill Dong

In projectrapportages kunnen begrote uren en geregistreerde uren met elkaar vergeleken worden.