Registreren en inleveren van uren door medewerker

REINT

De medewerker registreert zelf zijn uren en meldt deze gereed.