Selectie van projecten en activiteiten vooraf

Bill Dong

Een medewerker wordt in het urenregistratiescherm alleen geconfronteerd met de projecten en projectonderdelen waaraan hij is gekoppeld. Deze koppeling wordt vooraf door de projectleider bepaald bij het maken van het project.