Wat is het back-upbeleid?

REINT

Wat is het back-upbeleid ten aanzien van de opgebouwde data? Hoe vaak wordt een back-up gemaakt en hoe lang wordt deze bewaard?

Hoe is de beveiliging geregeld?

REINT

Hoe is de beveiliging van de server en de opgebouwde data geregeld? Wordt er regelmatig getest of de applicatie bestand is tegen nieuwe aanvalstechnieken van hackers?

Is maatwerk mogelijk?

REINT

Is maatwerk mogelijk? Zo ja, wat kost maatwerk dan? Hoe wordt het maatwerk onderhouden in nieuwe versies van de applicatie?