Rapportagemogelijkheden

Het registreren van de gewerkte uren is natuurlijk geen doel op zich. Het is belangrijk dat de vastgelegde gegevens vervolgens op gestructureerde wijze weer gerapporteerd kunnen worden. De verschillende wijzen waarop de gegevens gegroepeerd, gesorteerd en gefilterd worden, maken van de verzamelde ruwe gegevens vervolgens gerichte bruikbare informatie.

Begrote uren versus geschreven uren

Door bij een project de begrote uren vast te leggen en door deze te vergelijken met de geschreven uren kunt u monitoren of het project volgens plan verloopt. U kunt begrote uren vastleggen op projectniveau, maar u kunt ook begrote uren vastleggen per projectonderdeel/taak en u kunt zelfs begroten hoeveel uren een individuele medewerker aan een bepaald projectonderdeel mag besteden.

Uren, omzet, kosten en resultaat

Door begrote uren en geregistreerde uren te vermenigvuldigen met de bijbehorende te factureren uurtarieven, wordt zichtbaar wat de begrote en werkelijke omzet is van een project. Door dezelfde uren te vermenigvuldigen met de uurkosten van de medewerker zien we wat de kosten zijn van deze uren. Door vervolgens de kosten van de omzet af te trekken krijgen we inzicht in het resultaat van het project.

Verschillende uurtarieven

De met de klant afgesproken uurtarieven kunnen per project verschillen. Ook binnen een project kunnen verschillende soorten uren tegen verschillende uurtarieven gefactureerd worden. Wellicht worden zelfs gelijksoortige werkzaamheden, afhankelijk van de medewerker die ze uitvoert, tegen verschillende uurtarieven geleverd.

Verschillende uurkosten

De uurkosten van een medewerker zijn de totale kosten van salaris, werkplek, auto, etc. gedeeld door het aantal uren dat de medewerker kan leveren. Deze uurkosten zullen dus per medewerker verschillend zijn.

 • Registeren van begrote uren op projectniveau, projectonderdeel of per medewerker
 • Vastleggen van uurtarieven op het projectniveau, projectonderdeel of per medewerker
 • Vastleggen van de uurkosten per medewerker

Projectrapportages

Projectrapportages groeperen en presenteren de begrote en geregistreerde uren per project. Door te kijken naar het verschil tussen begrote en geschreven uren kan er inzicht verschaft worden in de voortgang van een project. Door tevens uurtarieven en uurkosten in te zetten kunnen de volgende projectrapportages gegenereerd worden:

 • Begrote uren versus geschreven uren
 • Begrote omzet versus werkelijke omzet
 • Begrote kosten versus werkelijke kosten
 • Begroot resultaat versus werkelijk resultaat

Bovenstaande gegevens zijn te presenteren als totalen per project, als totalen per projectonderdeel en als totaal per medewerker-/projectonderdeelcombinatie.

Medewerkerrapportages

Medewerkerrapportages groeperen begrote en geregistreerde uren per medewerker. Ook hier kunnen de begrote uren en de geregistreerde uren met elkaar worden vergeleken om inzicht te krijgen in de prestaties van de medewerkers. Ook bij medewerkerrapportages kunnen de uurtarieven en uurkosten gebruikt worden om rapportages te genereren.

 • Begrote uren versus geschreven uren
 • Begrote omzet versus werkelijke omzet
 • Begrote kosten versus werkelijke kosten
 • Begroot resultaat versus werkelijk resultaat

Bovenstaande gegevens zijn te presenteren als totalen per medewerker, als totalen per project voor de medewerker en als totaal per medewerker-/projectonderdeelcombinatie.

Declarabiliteit en productiviteit

Als niet alleen facturabele projecturen worden geregistreerd, maar ook uren die niet gefactureerd kunnen worden, kunnen de geregistreerde uren ook gebruikt worden om productiviteit en declarabiliteit te berekenen. Het percentage declarabiliteit is eenvoudig te berekenen door te kijken naar de contracturen van de medewerker in vergelijking met de uren die geschreven zijn op projecten waarvoor een factuur gestuurd kan worden.

In sommige organisaties worden bepaalde uren wel als productief gezien, maar worden deze uren niet gefactureerd aan de klant en is hiervoor dus waarschijnlijk geen uurtarief aanwezig. Het systeem moet dan onderscheid kunnen maken tussen niet-declarabele uren die wel als productief moeten worden aangemerkt en niet-declarabele uren die niet productief zijn.

Verzuimrapportage

Door middel van het vergelijken van de contracturen van een medewerker met de uren die geschreven zijn op ziekte of verzuim is het mogelijk om hier eenvoudig verzuimpercentages uit te berekenen.

Rapportages over beschikbaarheid, werkvoorraad of leegloop

Als bij projecten of projectonderdelen een start- en einddatum wordt vastgelegd, en u weet per medewerker ook het aantal begrote uren voor het project of projectonderdeel, dan is het mogelijk om deze gegevens te gebruiken om inzicht te geven in beschikbaarheid van medewerkers voor projecten in de toekomst. Op deze manier kan inzicht gegeven worden in beschikbaarheid of leegloop zonder dat er een detailplanning (welke medewerker werkt welke dag aan welk project) bijgehouden hoeft te worden.

Maatwerk, exporteren of rapportgenerator

In een goed urenregistratiesysteem zullen de standaard meegeleverde rapportages verreweg aan het grootste deel van de informatiebehoefte van een organisatie voldoen. Mochten er toch vragen ontstaan die niet door de standaardrapportages beantwoord worden dan bent u aangewezen op een aantal opties:

 • Maatwerk-rapportage laten maken binnen de applicatie.
 • Gegevens exporteren en zelf aan de slag met deze gegevens
 • Zelf een nieuw rapport samenstellen binnen de applicatie

Rapportagemogelijkheden wensen/eisen

 • Projectrapportages op basis van begrote uren en geregistreerde uren
 • Projectrapportages op basis van uren, kosten en omzet
 • Projectrapportages op project-, projectonderdeel- en medewerkerniveau
 • Medewerkerrapportages op basis van begrote uren en geregistreerde uren
 • Medewerkerrapportages op basis van uren, kosten en omzet
 • Medewerkerrapportages op medewerker-, project- en projectonderdeelniveau
 • Declarabiliteit rapportage
 • Productiviteitsrapportage
 • Verzuimrapportage
 • Beschikbaarheid of leeglooprapportage
 • Wat zijn de mogelijkheden voor maatwerkrapportages?
 • Wat zijn de export mogelijkheden van de gegevens?
 • Kunnen er zelf rapportages worden gedefinieerd?