Validatie

Validatiestappen

Uren worden eerst geregistreerd en vervolgens ingeleverd door de medewerker, maar wat gebeurt er daarna? Wie controleert vervolgens de uren? De projectleider kan veelal het beste beoordelen of de uren die op zijn projecten zijn geschreven correct zijn. De chef of manager van de medewerker heeft op zijn beurt vaak het beste overzicht over het totaal van de geschreven uren in een week, inclusief verlof, ziekte, vakantie, etc.

Externe validatie

Een externe projectleider of opdrachtgever bij de klant moet wellicht de geschreven uren nog goedkeuren voordat deze gefactureerd kunnen worden. Dit laatste is met name bij uitzendwerk en detachering van belang.

Blokkeren van gegevens

En wellicht wil de financiƫle afdeling de mogelijkheid om geschreven en gevalideerde uren definitief te blokkeren, zodat niemand deze meer kan wijzigen nadat deze uren in de boekhouding verwerkt zijn.

Printen of exporteren van weekstaten

Een van de belangrijkste argumenten om een compleet urenregistratiesysteem in een organisatie te introduceren is om af te zijn van urenregistratie en validatie door middel van losse urenbriefjes of individuele spreadsheets. Toch is het soms nodig om losse weekstaten te kunnen e-mailen of zelfs te kunnen printen. In dat geval is het handig om weekstaten en de validatieoverzichten ook bijvoorbeeld als een pdf te kunnen genereren.

Validatie wensen/eisen

  • Registreren en inleveren van uren door medewerker
  • Validatie van de geschreven uren door de interne projectleider
  • Valideren van de complete week door de manager van de medewerker
  • Goedkeuren van uren door de externe projectleider/klant/opdrachtgever
  • Blokkeren van de gegevens voor verwerking in boekhouding
  • Weekstaten en validatieoverzichten alleen online of ook te exporteren naar pdf